بایگانی ‘دسته‌بندی نشده’

ضرورت بکارگیری ایده چابکی در استاندارد BABOK


ضرورت بکارگیری ایده چابکی در استاندارد BABOK

نقش های تحلیل کسب و کار


نقش های که بطور معمول تحت عنوان تحلیلگر کسب و کار در دنیای حرفه ای فعالیت می نمایند عبارتند از : تحلیلگر فرآیند کسب و کار معمار کسب و کار  تحلیلگر داده تحلیلگر سیستم کسب و کار  تحلیلگر کسب و کار فناوری اطلاعات مهندس نیازمندی ها  تحلیلگر سیستم تحلیگر مبتنی بر تجربه کاربری/قابلیت کارایی